Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον είναι γεγονός. Με την ένταξη σας στο πρόγραμμα μπορείτε να εξασφαλίσετε επιχορήγηση έως 70%.

Οι εργασίες που επιδοτούνται συνοπτικά είναι:

  • Αλλαγή κουφωμάτων & τοποθέτηση σκιάστρων
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
  • Εξωτερική θερμοπρόσοψη
  • Τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη
  • Αλλαγή του συστήματος θέρμανσης

 

Η ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΑΣΙΚΗΣ με την πολυετή πέιρα της, αναλαμβάνει τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του ακινήτου σας στο πρόγραμμα, την ολοκλήρωση της κατασκευής και παράδοση της κατοικίας σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.