Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, αναλαμβάνει την εγκατάσταση - συντήρηση πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στον χώρο σας, καθώς και την πώληση εξαρτημάτων πυροσβεστήρων και μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με τα πλέον ποιοτικά είδη της αγοράς, πιστοποιημένα.


 

•  Το συνεργείο μας αναλαμβάνει την μεταφορά από και προς στον χώρο σας, χωρίς επιπλέον κόστος, όσο αφορά την ημερομηνία της εκάστοτε συντή- ρησης ή αναγόμωσης, είναι Αυστηρά δική μας Ευθύνη.

•  Όλα τα κελύφη πυροσβεστήρων θα πρέπει να φέρουν επί αυτών τη σήμανση CE κατά τρόπο ευδιάκριτο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, σύμφωνα με το άρθρο της οικείας υπουργικής απόφασης.

• Η εταιρία μας Δεν Αναλαμβάνει την συντήρηση - αναγόμωση σε πυροσβεστήρες που δεν τηρούν το παραπάνω άρθρο. Όλοι οι πυροσβεστήρες οι οποίοι δεν έχουν στο κέλυφος τη σήμανση CE, θα πρέπει να «υποστούν» την ολική αντικατάσταση τους.

•  Όσοι πυροσβεστήρες δεν φέρουν την προβλεπόμενη εγχάρακτη σήμανση CE δεν γίνονται αποδεκτοί.

•  Η συνεργασία με της μεγαλύτερες εταιρίες, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες με την δυνατότερη υψηλή Τεχνολογία και Εγγύηση.

•  Η ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ με συνείδηση του ιδιαίτερου ρόλου της στους ευαίσθητους κλάδους των πυροσβεστικών ειδών, αλλά και σε ανταπόκριση της εμπιστοσύνης των πελατών της, υπόσχεται τη συνέχιση των προσπαθειών της για ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

 

Προστατέψτε το Γραφείο σας, την Επιχείρηση σας το Σπίτι σας, την Οικογένεια σας. Τη Ζωή σας...

 

 

Συντήρηση πυροσβεστήρων

Συντήρηση:
Ο συνδυασμός όλων των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της επίβλεψης, που στοχεύουν στην διατήρηση ή επαναφορά ενός αντικειμένου σε μια κατάσταση όπου αυτό μπορεί να εκτελέσει μια ζητούμενη λειτουργία.

Σκοπός είναι να δώσει τη μέγιστη εγγύηση του πυροσβεστήρα, ότι θα λειτουργεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση τους.

Συντήρηση χρειάζεται κάθε έναν χρόνο ενώ αναγόμωση κάθε 5

Η διαδικασία της συντήρησης περιλαμβάνει:

• Άνοιγμα του πυροσβεστήρα
• Έλεγχο του υλικού
• Έλεγχο του κελύφους/κλείστρου για τυχόν διαρροές
• Έλεγχο της πίεσης του πυροσβεστήρα
• Ενδοσκοπικό/οπτικό έλεγχο κυρίου σώματος πυροσβεστήρα

Η διαδικασία της αναγόμωσης περιλαμβάνει την αλλαγή του υλικού με καινούριο. Αν έχει χρησιμοποιηθεί ο πυροσβεστήρας πρέπει να αναγομωθεί μετά την χρήση του καθώς υπάρχει απώλεια πίεσης και υλικού. Μετά τη συντήρηση/ αναγόμωση τοποθετείται καινούρια ετικέτα έλεγχου.

Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε την συντήρηση /έλεγχο ενός πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ABC 40% 6 kg.
 

Έλεγχος - περαιτέρω συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρα 6kg