Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Έλεγχος σε συστήματα πυρανίχνευσης

 

Με την πάροδο του χρόνου, σκόνη, βρωμιά και άλλα ξένα υλικά μπορούν να δημιουργήσουν εσω- τερικό του αισθητήρια στοιχεία από έναν ανιχνευτή, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ευαισθησία, η οποία μπορεί να περιορίσει το ποσό της προειδοποίησης χρόνο που δίνεται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς. Βρώμικο ή σκονισμένο ανιχνευτές μπορούν επίσης να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα συνα- γερμοί που μπορούν να απευαισθητοποιήσει επιβαίνοντες στο σύστημα συναγερμού ή παράγουν περισσότερο σοβαρή. Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια διαδικασία ελέγχου και συντήρησης. Αυτή η διαδικασία έχει σκοπό να διασφαλίσει τη συνεχή σωστή λειτουργία του συστήματος υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Ετήσια διαδικασία συντήρησης:

Τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει ναδιασφαλίζει ότι κάποιος αρμόδιος:

• Ελέγχει αν έχουν εκτελεστεί οι απαραίτητοι ημερήσιοι, μηνιαίοι καιτριμηνιαίοι έλεγχοι.
• Ελέγχει έναν-έναν όλους τους ανιχνευτές για σωστή λειτουργία (μεσπρέι καπνού, θερμό αέρα ή άλλο προβλεπόμενο από τον κατασκευαστήτρόπο).
• Ελέγχει τη δυνατότητα των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων ναεκτελούν κάθε βοηθητική λειτουργία.
• Κάνει οπτικό έλεγχο όλων των καλωδιώσεων και του λοιπού εξοπλισμούβλέποντας αν είναι σε καλή κατάσταση και επαρκώς προστατευμένα.
• Ελέγχει με επιτόπια επιθεώρηση για δομικές αλλαγές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των μπουτόν, ανιχνευτών ή σειρήνων.
• Κάνει έλεγχο σε όλες τις μπαταρίες.

Οποιαδήποτε έλλειψη, ελάττωμα, απαίτηση για αλλαγές θέσης ή απαίτησηγια πρόσθεση εξαρτημάτων παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίοσυμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότεροδυνατόν.

 

«Η Ασφάλεια του Πολίτη προέχει για το κατάστημα μας. Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

 


 

Έλεγχος μονίμου υδροδοτικού συγκροτήματος

 

Ο έλεγχος του υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και δοκιμή λειτουργίας τους περιλαμβάνει τα εξής:

• Συμπλήρωση υγρών μπαταρίας
• Έλεγχος τάσης και έντασης ρεύματος μπαταρίας
• Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων και λυχνιών πίνακα αυτοματισμού
• Έλεγχος ρελέ ισχύων και βοηθητικών
• Έλεγχος ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης συσσωρευτή
• Έλεγχος βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα
• Έλεγχος στεγανωτικών (σαλαμάστρας) αντλιών
• Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής και βανών συγκροτήματος
• Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών κινητήρα
• Έλεγχος και συμπλήρωση λαδιών αντλιών
• Έλεγχος καυσίμου πετρελαίου
• Έλεγχος μανομέτρων
• Λίπανση γενικώς όλων των μερών όπου απαιτείται
• Έλεγχος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας πιεζοστατών
• Έλεγχος πίεσης νερού στο δυσμενέστερο σημείο
• Έλεγχος καλής λειτουργίας συγκροτήματος